14.3.20

Anys d'aprenentatge


Anys d’aprenentatge

Sorra.
Grapats de sorra
amuntegats en files
a la riba de la memòria.

De tots els anys
d’aprenentatge
en puc fer un castell,
un palau de deixalles,
un putxinel·li de ferralla,
un somni de drapaire.